Taksat ja maksut


Taksat ja maksut
Kvesi taksat ja maksut

Kaikki hinnat (ellei muuta ole kohdassaan mainittu), ovat verottomia ja niihin lisätään ALV +24% (lukuunottamatta viivästysmaksua/huomautusta).

 

KÄYTTÖMAKSUT   ALV 0% ALV 24%
Vesimaksu
euro/m3
 
0.65  0.81
Jätevesimaksu
euro/m3
1.83 2.27
Suurkuluttajan vesimaksu:
euro/m3
   
Kulutus yli 10 000
m3/vuosi
 
0.61 0.76
Kulutus yli 50 000 
m3/vuosi
 
0.54 0.67
Kulutus yli 200 000
m3/vuosi
0.48 0.60
Tilapäinen käyttö, korotettu vesimaksu 50%
euro/m3 0.98 1.22
       

 

Perusmaksut       Vesi €/kk Jätevesi €/kk

 Alv 0%   Alv 24% Alv 0% Alv 24%
Mittarin koko DN 20 - 3/5           3.50 4.34 3.50

4.34

Mittarin koko DN 25-32 - 7/10     20.00 24.80 20.00 24.80
Mittarin koko DN 50 - 20/30        42.00 52.08 42.00 52.08
Mittarin koko DN 80 - 40             83.50 103.54 83.50 103.54
Mittarin koko DN 100 - 50          133.50 165.54 133.50 165.54
Mittarin koko MG-25                  30.00 37.20 30.00 37,20
Mittarin koko MG-32                 33.50 41.54 33.50 41.54
Mittarin koko MG-40                50.00 62.00 50.00 62.00
Mittarin koko MG-50                 67.00 83.08 67.00 83.08
Mittarin koko MG-65 133.50 165.54 133.50 165.54
Mittarin koko MG-80 150.00 186.00 150.00 186.00
Mittarin koko MG-100 167.00 207.08 167.00 207.08

 

 Työlaskutus euro/h ALV 0% ALV 24%

Normaali työaika 

58.00 71,92
Ylityö 50% 63.00 78.12
Ylityö 100% 68.00 84.32
Vesimittarin tarkistusmaksu 20 mm(sis.koeajon + rahdit) 80.00 99.20
Talosulkuventtiilin avaaminen ja sulkeminen 58.00 71.92

 

 Kilometrikorvaukset   ALV 0% ALV 24%
Pakettiauton km-korvaus euroa/km 1.00 1.24
Traktorin tuntikorvaus euroa/h 35.00 43.40

 

Säännönmukainen vesilaskutus 4 kertaa vuodessa ALV 0% ALV 24%
Ylimääräinen mittarinluku 25.00 31.00
Ylimääräinen laskutus 5.00 6.20
     
     
Sakokaivolietteen käsittelymaksu €/m3                       ALV 0% ALV 24%
Jätevedenpuhdistamolle ajettu sakokaivoliete 12.00 14.88

Viivästysmaksu/huomautus (ALV 0%) 5.00€

 

Kannuksen Vesiosuuskunnan liittymismaksut 1.1.2011

LIITTYMISSOPIMUS
Vesi- ja viemärijohtoon liittymiseksi tulee liittyjän tehdä liittymissopimus Kannuksen Vesiosuuskunnan kanssa. Liittymissopimuksen laatimiseen tarvitaan jäljennös rakennusluvan piirustuksista, asemapiirros 1:500 ja pohjapiirros 1:100 / 1:50. Kuivatus ja hulevedet kuuluvat Kannuksen kaupungille.

LIITTYMISMAKSU
Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia. Liittymismaksu vesi- ja viemärilaitoksen toimialueella laskutetaan vesiliittymästä ja viemärialueella vesiliittymän lisäksi myös viemäriliittymästä.

LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Liittymismaksu määräytyy omakotitaloissa kiinteän liittymismaksun mukaan ja muissa rakennuksissa vesi- ja viemärijohtoon liitetyn rakennuksen lämpimän kerrosalan ja käyttötarkoituksen mukaan. 1.6.2004 jälkeen tehdyissä uusissa vesijohdon liittymissopimuksissa ja 1.4.2004 jälkeen tehdyissä uusissa viemärijohdon liittymissopimuksissa liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.

LIITTYMISMAKSUT ASEMAKAAVA-ALUEELLA
Omakotitalot/vesi        kiinteä liittymismaksu 1700 €
Omakotitalot/viemäri   kiinteä liittymismaksu 2500 € / Kannuksen ja Eskolan taajama-alueella

Muut rakennukset:
Liittymismaksun yksikköhinta vesi on 1,7 €/m² ja viemärin yksikköhinta on 2,5 €/m²

Rivi- ja paritalot
kerroin 6  
Asuinkerrostalot kerroin 5  
Asuinliiketalot kerroin 4  
Liikerakennukset, varastot kerroin 3  
Teollisuusrakennus 1 kerroin 1 veden/jäteveden käyttö vain saniteettitiloissa
Teollisuusrakennus 2 kerroin 3 käyttää vettä/jätevettä toiminnassa
Julkiset rakennukset kerroin 3  
Navetat / eläinsuojat (tuotanto-)
kerroin 3
Loma-asunnot kerroin 8

Kasvihuoneet kerroin 0,5
  
Minimiliittymismaksu  
1700 €   vesi
Minimiliittymismaksu 
2500 €   viemäri

Muiden rakennusten osalta peritään lisäliittymismaksua jos rakennuksen kerrosala kasvaa yli 10%.

Jätevesien pienpumppaamo (kun padotuskorkeus alittaa 120 cm):

Kannuksen Vesiosuuskunta rakentaa omakotitalojen jätevesien pienpumppaamon ja paineviemärin kiinteistön omistajan niin halutessa.

Paineviemäri, pumppaamo ja kaivutyö liittymiskohdasta pumppaamolle 2100 € (ALV 24 %)

Hinta ei sisällä kiinteistöltä pumppaamolle tulevaa viemäriä, sähkötöitä, pihatöitä, jälkitöitä eikä mahdollisia pumppaamon ulkopuolisia häytyslaitteita. Rakentamisen jälkeen pumppaamo on kiinteistön omistuksessa ja käyttövastuulla. Suuremmat kiinteistöt, kuten kerrostalot, liiketalot ja virastot, rakennuttavat pumppaamon itse omalla kustannuksellaan.

LIITTYMISMAKSUT KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA
Viemärilaitoksen liittymismaksu kaava-alueen ulkopuolella perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan aluehintaan.

* Lopotin ja Ullavantien alue 3 700 eur
* Ylikannus, Korpela ja Yrjönmäki-Viljakkalan alue 4 400 eur
* Vaenmaan, Roikolan, Jylhän, Yliviirteen, Nikkarikosken ja Korvelan alue 4 500 eur
Kiinteistöt jotka eivät ole liittyneet rakennustyön aikana, korotetaan liittymismaksua 200 euroa.

* Välikannuksen alue 4 500 eur
Kiinteistöt jotka eivät ole liittyneet rakennustyön aikana, korotetaan liittymismaksua 500 euroa.

Tonttijohto rakennetaan vesilaitoksen toimialueella liittymismaksuun asemakaava-alueella tontin rajalle ja haja-asutusalueella 30m lähimmän vesijohtoon liitettävän rakennuksen seinästä. Tontilla tehtävä rakennustyö tehdään liittyjän kustannuksella. Liittymismaksu sisältää tonttijohtoa enintään 100 m.

Vesimittari asennetaan suurissa kiinteistöissä esim. lämmönjakohuoneeseen, kattilahuoneeseen tai tekniseen tilaan. Omakotitaloissa mittarille on varattava lämmin tuuletettava tila:

   - vapaa tila 0,6 m x 0,6 m, korkeus 1,0 m joka on varustettu lattiakaivolla.

Kannuksen Vesiosuuskunta
Osoite: Siltakatu 4 A, 69100 Kannus
Puhelin: 06-8741 400
Faksi: 06-8741 406

Lisää yhteystietoja »

Ajankohtaista
23.05.2018 Rekisteriseloste asiakastiedon käytöstä ja keräämisestä »
17.01.2018 Häiriöitä talousvedessä Kannuksen Ojalan alueella »
29.11.2017 Tiedote vesilaskuista »

Lisää ajankohtaisia otsikoita »

| designed by visible image 2012